Mund Motorisk Klinik, CVR NR 40053867,telefon 61 65 98 89, ditte@mundmotorik.dk
Photos & NavBars
2d
Mundmotoriske udfordringer hos børn er et område jeg længe har brandt meget for. Jeg har de sidste fem år bl.a. arbejdet med børn med sansemotoriske og oralmotoriske udfordringer i kommunalt regi. Teoretisk bygger min viden bl.a. på OPT, FOTT, TOT, OMFT, SOS approach to feeding, Stimulastikinstruktør uddannelsen, erfaring med brug Sensory Profile, samt den viden jeg gennem årene har erhvervet mig gennem erfaring bl.a. med arbejdet med sanseintegration, kurser/temadage, sparring med andre og erfaring gennem mine egne børn. Udfordringer hos de børn jeg vil have mulighed for at hjælpe kan bl.a. ses ved: udfordringer med amning eller sutteflaske svær overgang fra modermælk til fast føde udfordringer ved måltider kræsenhed spiser kun bestemte konsistenser spiser kun bestemte smage propper munden savler har svært ved at pudse næse kan ikke drikke af sugerør har svært ved at få børstet tænder eller vil ikke tørres om munden eller males i ansigtet fejlsynk hoster, når barnet spiser svær overgang fra sondemad til almindelig mad. udtaleproblemer, som følge af mundmotoriske udfordringer (jeg er ikke tale- høre pædagog. Jeg træner derfor ikke udtalen, men de mundmotoriske udfordringer der kan ligge til baggrund for udtaleproblemerne). Årsagerne kan være mange. Her nævnes eksempler, som jeg bl.a. er opmærksom på: specifikke mundmotoriske udfordringer. stramt tungebånd eller læbebånd. refluks. siddestillinger. omgivelsernes indflydelse. generelle motoriske eller sensoriske udfordringer låsninger som f.eks. kommer af kiss-kidd syndrom eller andre udfordringer bl.a. i forbindelse med fødslen. Årsagerne kan for nogle også relateres til en diagnose. Det kan f.eks. være: Cerebral Parese. oral- eller verbal dyspraksi. facialis parese (ansigtslammelse). Down Syndrom. Neurogiske lidelser eller andre skader i hjernen. Kromosom fejl. Andre gange er det børn i en helt normal udvikling, der kan opleve udfordringer. For mig er det vigtigt at holde fast i min grundlæggende ergoterapeutiske tankegang. Jeg tager udgangepunkt i, hvad der er meningsfuldt for det enkelte barn at kunne. Jeg fokuserer ikke alene på den konkrete mundmotoriske udfordring, men ser barnet som hele den person det er, generelt på kropsniveau, sensorisk og motorisk i en sammenhæng med omgivelserne og den kontekst barnet skal fungere i. Jeg kan derfor godt inddrage flere behandlingskoncepter, hvor jeg synes, det giver god mening. Nogle gange vil det give mening at vurdere sanserne generelt og evt. træne på dem inden man går i gang med den mere specifikke mundmotoriske træning. Det kan også give god mening at starte ud med en måltidsobservation, gerne i eget hjem, for at jeg i en mere naturlig kontekst kan vurdere, hvori udfordringen ligger, og hvordan bl.a. siddestilling og omgivelserne spiller ind. Til mange af de børn jeg ser, giver det god mening at træne udfra OPT-principperne, hvor man ofte kan lege den daglige træning ind og træne på specifikke mundmotoriske funktioner udfra bestemte hierakier. Ved børn der er småtspisende, eller måske kun har få madvarer de vil spise, giver det mening at inddrage principperne fra SOS approach to feeding konceptet. Men er årsagen til udfordringerne af mere neurologisk karakter, kan det i nogle tilfælde give god mening af inddrage FOTT- principperne, ligesom det er denne tilgang jeg tager udgangspunkt i ved ansigtslammelserne. Er det børn i skolealderen med funktionelle udfordringer måske med baggrund i et stramt tungebånd, vil jeg ofte tage udgangspunkt i OMFT (Oro MyoFunktionel Terapi). Nogle børn, bl.a. de helt små, har måske kun behov for en vurdering af ammeteknik, siddestilling, tungebånd/læbebånd eller mindre fif. I nogle tilfælde, når jeg vurderer at det er den bedste løsning, kan jeg også foreslå en anden behandler til at afhjælpe problemet, eller til at starte ud med, før jeg kan komme til. Det vil i forbindelse med træning/behandling ofte give god mening, at der bliver prioriteret enkle daglige hjemmeøvelser, hvor jeg løbende vil tilpasse øvelserne udfra barnets udvikling. Ligeledes kan der, især ved træning udfra OPT, blive behov for, at der indkøbes små redskaber til den daglige træning (f.eks. sugerør, fløjter, bidepinde eller andet). Flere af de små redskaber vil kunne købes direkte hos mig, eller jeg kan henvise til en hjemmeside eller andre muligheder for at finde frem til det nødvendige. Jeg kan både tilbyde undersøgelse og træning i min klinik i Sorø eller i eget hjem, alt efter, hvad der giver bedst mening for den enkelte. I er meget velkomne til at kontakte mig på telefon eller mail, så kan jeg sammen med jer vurdere, hvordan I bedst bliver hjulpet. I forhold til børn med verbal/oral dyspraksi, hvor der er behov for en udredning, anbefaler jeg øre-næse-haslspeciallæge Gohar Nikoghosyan-Bossen, www.speakersclinic.dk