Mund Motorisk Klinik, CVR NR 40053867,telefon 61 65 98 89, ditte@mundmotorik.dk
Animation Effects
Priser pr. 1. juli 2020: Første undersøgelse og evt. måltidsobservation i forbindelse med et hjemmebesøg eller i klinikken. 1½ time: 1050 kr. 1 times undersøgelse eller træning/behandling: 750 kr. 1 times træning udfra SOS approach to feeding konceptet 800 kr. (indkøb af mad og mere forberedelse) ½ times undersøgelse eller træning/behandling: 400 kr. Klippekort på 12 x 1 times træning/behandling (som efter behov kan deles i halve timer): 7500 kr. Klippekort på 12 x 1 times træning udfra SOS approach to feeding konceptet: 8000 kr. (indkøb af mad og mere forberedelse). Klippekort på 5 x 1 times træning/behandling (som efter behov kan deles i halve timer): 3500 kr. Sensorisk Profil (Sensory Profile) i forbindelse med en vurdering eller forløb (incl. samtale med forældre, skema til udfyldelse, scoring, vurdering/observation af barnet, rapportskrivning og overlevering med konkrete forslag) påregnet til ca. 4 timers samlet arbejdstid: 2500 kr. Dertil kan ved behov komme kørselsbetaling for vurdering i eget hjem og evt. ekstra tid til vurdering af barnet ved behov. Undervisning/supervision: 800 kr. i timen. Dertil lægges forberedelsestid på 700 kr. i timen. Ofte vil der være 2-5 timers forberedelse inden en undervisning. Hvis der i forbindelse med et forløb ønskes en skriftlig rapport med f.eks. udredning, vurdering, anbefalinger og vejledning tillægges en pris på 700 kr. i timen. Der skal påregnes 1-3 timer alt efter mængde og indhold. Ved kørsel til hjemmebesøg, hjemmetræning, undervisning o.lign. pålægges et kørselsgebyr, der beregnes udfra antal kørte kilometer ud fra statens høje takst på 3,56 kr. pr, kørte kilometer, gældende fra klinikkens adresse Holbergsvej 2 i Sorø. Derudover 300 kr. i kørselstid pr. kørte time ved længere strækninger.